Yds Puanı ve Kpss Puanı Kaç Yıl Geçerli – Geçerlilik Süreleri

Yds Puanı Kaç Yıl Geçerli

Yds Puanı ve Kpss Puanı Kaç Yıl Geçerli – Geçerlilik Süreleri – Sınavlardan alınan yds puanı kaç yıl geçerli, 2 senede bir olan kpss puanı kaç yıl geçerli sorularının cevabını vermekteyiz.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme sınavı puanı geçerlilik süresi iki (2) yıl olarak bilinmektedir. YDS, Ösym açıklamasına göre “Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.”

yds puanı kaç yıl geçerli

yds puanı kaç yıl geçerli

YDS sınavına girmeden önce Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14:00’den itibaren edinebilirler. 2017 YDS, 17 Eylül 2017 tarihinde yapıldı.

2017 YDS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevapları

KPSS Puanı Kaç Yıl Geçerli

Milyonlarca kişinin girdiği KPSS sınavı puanı kaç yıl geçerli sorusunun cevabı ise 2 (iki) yıldır. Çünkü her 2 sene de yapılan sınava giren kişilerin puanlarını bir sonraki sene de kullanabilmeleri hakkına sahiplerdir. Fakat tercih yapılması ve diğer durumlar da göz önüne alındığında puanlarda düşme veya sabit kalma meydana gelebilmektedir.

kpss puanı kaç yıl geçerli

kpss puanı kaç yıl geçerli

KPSS, ösym açıklamasına göre “Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.”

KPSS kendi içinde ikiye ayrılmaktadır.

  • A Grubu Kadrolar; Ösym açıklamasına göre “Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına”,
  • B Grubu Kadrolar; Ösym açıklamasına göre “kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.”

KPSS 2017 Sınav Cevapları

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017-ÖABT): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarı (% 10);

2017-KPSS A Grubu Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarı (% 10)