Kuran-I Kerim’de İsmi Geçen Kaç Peygamber Vardır

  • admin

Rivayetlerde 125 bin peygamber bulunmaktadır. Ancak Kuran-ı Kerim’de adı geçenler ise şunlardır:

Hz. Adem (A.S.)
Hz. İdris (A.S.)
Hz. Nuh (A.S.)
Hz. Hud (A.S.)
Hz. Salih (A.S.)
Hz. İbrahim (A.S.)
Hz. Lut (A.S.)
Hz. İsmail (A.S.)
Hz. İshak (A.S.)
Hz. Yakup (A.S.)
Hz. Yusuf (A.S.)
Hz. Eyyup (A.S.)
Hz. Şuayb (A.S.)
Hz. Musa (A.S.)
Hz. Harun (A.S.)
Hz. Davud (A.S.)
Hz. Süleyman (A.S.)
Hz. İlyas (A.S.)
Hz. Elyasa (A.S.)
Hz. Zülkifl (A.S.)
Hz. Yunus (A.S.)
Hz. Zekeriya (A.S.)
Hz. Yahya (A.S.)
Hz. İsa (A.S.)
Hz. Muhammed (A.S.)

Hz. Şit (A:S) ismi geçmesede peygamber olduğu bilinmektedir.