Kubbetüs Sahra Nerededir Önemi Nedir Mescid-i Aksa Farkı

Kubbetüs Sahra Nerededir

Kubbetüs Sahra Nerededir Önemi Nedir Mescid-i Aksa Farkı -İsrail’in gündeminden düşürmediği Kubbetüs Sahra hakkında sizler ile detaylı bilgi paylaşımında bulunacağız.

Kubbet-üs Sahra bulunduğu yer Kudüs’te Müslümanlar ve Yahudiler tarafından oldukça fazla kutsal kabul edilen kaya üzerine Emevîler döneminde inşa edilen, ortası kubbeli sekizgen bir binadır. Mescid-i Aksâ’nın yanında aynı tepede bulunmaktadır. Müslümanlık için önemi tartışılamayacak kadar büyük olmakla beraber, İsrail’in yani tamamen Yahudilerin eline geçme durumu gerçekten düşünülemeyecek sonuçlara yol açabilir.

Kubbetüs Sahra Önemi

Kubbetüs Sahra Önemi konusunda Kudüs’te Mescid-i Aksa tarafına oldukça yakın olup aynı tepede bulunmasından dolayı önemlidir. Mescid-i Aksa Müslümanlık tarihi ve yaşayış biçimine göre önemi eski devirlerden beri sürmektedir. İsrail, yapılan saldırılara yönelik karşı ülkenin vatandaşlarına zarar vermekte ve can kaybına uğrattığı için bu sorun devam etmektedir.

Kubbetüs Sahra – Mescid-i Aksa Farkı

Kubbetüs Sahra, bilinen detayları ruhlar Kuyusu, türbe, sebil gibi dini amaçlara yönelik yapılmış olan yapıları içinde bulunduran, yaklaşık olarak ölçümlere göre 150 dönüm büyüklüğünde bir arazi üzerine dağılmış binalardan oluşan kutsal bir mekandır.

Mescid-i Aksa, Müslümanlar tarafından benimsenmiş ve kutsal kabul edilen mekânlardan biridir ve Müslümanların ilk kıblesi olduğu kabullenilmektedir.

Arasındaki fark aynı tepede olup aralarında çok az bir mesafe olmasından kaynaklanıp açıklamalarımıza göre kuyu ve kıble olarak farkı bulunmaktadır.

Mescid-i Aksa Kubbetüs Sahra arası

Kubbetüs Sahra Fotoğrafları

Kubbetüs Sahra Fotoğrafları

Mescid-i Aksa Fotoğrafları

Mescid-i Aksa Fotoğrafları