Kokarca Hakkında Bilgi ve Resimleri

  • admin

kokarca-

Kokarca; Memeli hayvanların etoburlar takımından, orta boyda, ince, uzun bir kürk hayvanıdır. “Kır sansarı” adı ile de tanınan bu hayvana kokarca denmesinin sebebi, vücudundan kötü kokulu bir sıvı çıkarması, bulunduğu yeri böylece kokutmasıdır. Kokarcanın kürkünden manşon gibi küçük şeyler, tüylerinden de çömlek boyacılığında kullanılan fırçalar yapılır.

Eskiden dünyanın birçok yerlerinde, özellikle Avrupa’da, yurdumuzda kokarcalar çok yaygın bir durumda bulunuyorlardı. Son zamanlarda bu hayvanların sayısı gittikçe azalmaktadır, çünkü kokarcalar kümes hayvanlarını, av kuşlarını yediklerinden, çiftçiler, avcılar bunları sık sık öldürürler.

Kokarcaların başlıca besini tavşandır. Sıçan, fare, balık, kurbağa, yılan, yılanbalığı, vahşi kuşlar gibi hayvanları, bazı hayvanların yumurtalarını da yerler. Kokarcalar genel olarak ormanlarda, korularda, toprağın altında kazdıkları bir çukurda, ağaç kovuklarında yaşarlar. Yiyeceklerini bulabilmek için en çok geceleri avlanmaya çıkarlar, buldukları avlardan bir kısmını, aç kalınca yemek üzere, yuvalarında açtıkları ayrı bir deliğe saklarlar.

Kokarcalar nisan, mayıs aylarında yavrularlar. Bir kerede dört, beş kokarca yavrusu dünyaya getirirler. Yavrular, döllenmeden kırk gün sonra doğar. Yavru kokarcalar, ilk doğduğu zaman açık renkli olur, sekiz ay sonra ana-babalarının rengini alır. Ergin kokarcaların rengi siyaha yakın koyuluktadır.

Kokarcaların vücudu 70 – 75 santim, kuyrukları 25 – 30 santim uzunlukta olur. Dişileri, erkeklerinden 14-15 santim daha kısadır.

Kokarca neden kokar ?
Kokarca, tehlike anında kuyruğunu kaldırır ve koku keseciklerinin etrafındaki adaleleri sıkıştırır. Bunlar iki tabanca gibi dışarı çıkar. O, duruma göre bu adalelerden ya birini ya da ikisini kullanır. Kokarcaların vücudunda altı defa püskürtmeye yetecek kadar malzeme hazır beklemektedir.

Kokarcalar, tehlike anında iki üç metre ileri fırlattığı pis koku ile kendini düşmanlarından korur.

Kokarca Resimleri
kokarca-nedir

kokarca-resimleri-trendsokak

kokarca-yavrusu

kokarca-neden-kokar

Kokarca-hakkinda