Jandarma Sivil Memur Alımı Sonuçları – Sivil Memur Alım Sonuçları

Jandarma Sivil Memur Alımı Sonuçları

Jandarma Sivil Memur Alımı Sonuçları – Sivil Memur Alım Sonuçları – Gündemin dikkat çeken başlıklarından olan Jandarma Sivil Memur Alımı ve Sonuçları konusunda detaylı bilgi paylaşımında bulunacağız.

Jandarma Genel Komutanlığı sivil memur sonuçları, Toplamda 222 personel alımı gerçekleştirecek olan Jandarma Genel Komutanlığı, sivil memur alımı başvuru sonuçları konusunda sorgulama ekranına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sivil Memur Alım Sonuçları

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Alıma yönelik başvuru tarihleri içinde başvurularını tamamlayan adayların akıllarındaki merak ettikleri sorular arasında yer alan Jandarma Genel Komutanlığı Sivil Memur alımı sonuçları www.jandarma.gov.tr internet adresinden, tebliğ niteliğinde duyurulacaktır. Komutanlık tarafından posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Link: https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTS_Aday/Aday.aspx veya http://www.jandarma.gov.tr/ adresinden Duyurular kısmını takip ederek sorgulamanızı yapabilirsiniz.

Jandarma Sivil Memur Mülakatı

Jandarma Genel Komutanlığı Sivil Memur Mülakatı, Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve/veya Mülakat Tarihleri ve Yeri 02-12 OCAK 2018 tarihleri arasında, Internette açıklanan tarih ve saatlerde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (Beytepe/ANKARA) (Konya Yolu Gölbaşı İstikametine Devam Edilerek İncek Ahlatlıbel Yol Ayrımından Dönülecektir.) yapılacaktır.

Adaylar, kimlik ve başvuru belgelerinin kontrollerinin yapılıp, sınav yerlerine alınabilmeleri için bildirilen tarih ve sınav merkezinde en geç saat 08.00’da hazır bulunacaktır. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakatlar 02-12 OCAK 2018 tarihlerinde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (Beytepe/ANKARA) adresinde saat 08.30’da başlayacaktır.

Jandarma Sivil Memur MÜLAKATA NELER GETİRİLECEK?

a. Adaya ait Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti
b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi, aslı adayların yanında bulunacaktır
c. Adaya ait İstenilen öğrenim durumuna göre girilmiĢ olan 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi
veya internet çıktısı.
ç. Adaya ait Tablo-1 ve Tablo-2’de müracaat edeceği unvana ait personelde aranan nitelikler ile
ilgili belgelerin noterden onaylı suretleri (Örneğin; Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık,
Kalorifercilik Alanında Ustalık/Kalfalık Belgesi vb.),
d. Adaya ait Son üç ay içinde çekilmiş (12) adet renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul
edilmeyecek).
e. Adaya ait Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi.
f. Adaya ait Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı, (E-Devlet çıktısı kabul
edilmeyecek)
g. Adaya ait İkametgâh Belgesi (nüfus müdürlüklerinden alınacak)
ğ. Adaya ait Şehit, malül ve muharip gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin Şehit/gazi
olduğunu gösterir belge.
h. Adaya ait YDS puanı istenilen branşlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde alınmış YDS
sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. (ÖSYM Başkanlığınca eĢdeğerliği kabul edilen
sınavlara ait belgeler getirilecektir.)
ı. Adaya ait, yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde, diploma
fotokopisi en altta olacak Ģekilde sıralayıp takarak getireceklerdir. (Belgeler delinerek, yarım
kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek Ģekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya
kesinlikle konulmayacaktır.)
i. Adaya ait sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri malzemeler; yumuĢak uçlu kurĢun
kalem, siyah tükenmez kalem veya dolmakalem, silgi ve kalemtıraş
j. Adaya ait Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletiĢim aracı, fotoğraf makinesi
vb. araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava giriĢte kesinlikle alınmayacaktır. Adayların
belirtilen bu malzemeleri sınava gelirken getirmemeleri uygun olacaktır.