İktisadi Teşekkül Nedir – İktisadi Devlet Teşekkül Anlamı Nedir

  • admin

İktisadi Teşekkül Nedir

İktisadi Teşekkül Nedir – İktisadi Devlet Teşekkül Anlamı Nedir – İnternet üzerinden yapılan iktisadi teşekkül aramalarında sizler ile en detaylı bilgiyi paylaşmaktayız.

İktisadi Devlet Teşekkülü anlamı, bulunan sermayesinin tamamı devlet kurumuna veya devlete ait, iktisadi alanda ticari olarak faaliyet gösterip ve esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsüdür. Ülkemiz (Türkiye)’de İktisadî Devlet Teşekkülleri Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay’a bağlı Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir.

BİT olarak bilinen “özel hukuk tüzel kişileri” olup, bağımsız olarak bütçeleri bulunmaktadır. Belediye şirketlerine ait, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olduklarından kendilerine özel olarak belirlenmiş olan hukuk hükümleri uygulanacak ve aynı anonim şirketler gibi iflasa tabi olacaklardır.

Hali hazırdaki belediye şirketleri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olduklarından dolayı kendilerine özel olarak belirlenen hukuk hükümleri uygulanacak ve aynı anonim şirketler gibi iflasa tabi olacaklardır.

İktisadi Devlet Teşekkülü

Belediye İktisadi Devlet Teşekkülü Nedir

  • yaşar
    5 ay önce

    o zaman kadro verdik demenizin ne anlamı var iflas ettim der aylık bile vermez belediyelere kadro yok verdik bari demeyin 450 bin taserona verdik deyin

    0