Bilgisayarın Yararları ve Zararları Nelerdir

  • admin

Bilgisayar tarihi gelişimi içerisinde 1980 li yıllarda resmi kurumlar ve işyerlerine girmiş, 1990 lı yıllarda ise evlere girmeye başlamıştır. Türkiye’de 1995 li yıllardan sonra internet in hızla yayılmasından sonra evlerde internete bağlı bilgisayarlar yayılmaya başlanmıştır. 2006 yılı itibariyle meskenlerde televizyonun yanında kullanılan bir beyaz eşya niteliğinde Türkiye’de yaklaşık % 50 oranında kullanılmaya başlanmıştır.

Bu kullanımda teorik olarak bilgisayarın faydalı olduğu öğretisi büyük rol oynamıştır. 2000 li yıllardan sonra bilgisayarda karşılıklı yazışarak sohbet (Chat) olayı bilgisayarın meskenlere girmesine ivme kazandırmıştır.

Bunun geri dönüşü yoktur. Çok yakın zamanda televizyonun girdiğin bütün mekan ve meskenlere internete bağlı birde bilgisayar girecektir. bu kaçınılmaz bir gerçektir.

bilgisayar-

Bilgisayarların yararları

1. Bilgiye ulaşım hızlandı.

2. Bilgi paylaşımı hızlandı.

3. Bilgi paylaşımı kolaylaştı.

4. Küreselleşmeye katkıta bulundu.

5. Bilgisayar okuryazarlığı diye bir kavramın ortaya çıkmasını sağladı.

6. Film, Video, Oyun gibi içeriklere anında ulaşım imkanı sundu.

7. İnsanlar aradıkları bilgi için saatlerceansiklopedileri karıştırması engellendi.

8. İnsalar arası iletişim hızlandı.

9. İnsanların oturdukları yerden sosyalleşmesi sağlandı.

10. İnsanların farklı kaynaklara ulaşmalarına imkan verdi.

11. Farklı ülkelerdeki farklı insanlarla tanışmayı kolaylaştırdı.

12. Yeni arkadaşlar bulabilmeye imkan tanıdı.

13. İşletmelerin yeni müşteriler bulabilmesine imkan tanıdı.

14. Küresel rekabet ortamını kızıştırdı.

15. İşletmelerin daha az maliyetle daha fazla kar elde etmelerine olanak sağladı.

16. Tanınmayı yani ünlü olmayı kolaylaştırdı.

17. Yeni iş sahalarının açılmasına imkan tanıdı.

Bilgisayarların zararları

1. Bağımlılık yapar.

2. Kötü insanlarlada tanışmaya olanak sağlar.

3. Müstescen içeriklerde bulunur.

4. Dijital verilen çalınmasına yol açabilir.

5. Uzun süre bilgisayar başında oturanlarda omurgalarında eğrilik, bileğinde karpal tünel sendromu gibi hastalıklar oluşmasına sebebiyet verir.

6. Bireylerin asosyol olmasını sağlar.

7. Vakit kaybına yol açar.

8. Kullananlar dijital dolandırıcılık ve sahtecilikle karşı karşıya kalabilir.

9. Aile içinde anlaşmazlık gibi sorunlara yol açabilir.

10. İnsanlar arasındaki sosyal bağların kopmasını sağlar.

11. Akrabalık ilişkilerinin azalmasına sebebiyet verir.

12. Göz hastalıklarına davetiye çıkarır.
Bilgisayarların zararlarının önlenmesi

Bilgisayarların zararlarının önlenmesi için bilgisayarı kullanan kişi kim olursa olsun bilgisayar kullanımına bir sınırlama getirilmelidir. Örneğin; Bir çocuk bilgisayar kullanacaksa ödevi bitene kadar kullanmalıdır.

Evdeki bilgisayar evin orta noktasında bir yere konulmalı böylece bir aile bireyi bilgisayarı kullanırken diğer aile bireylerinin bilgisayar kullanımını kontrol altında tutmasına olanak sağlar.

Bilgisayara şifre konarak olmadık zamanlarda çocuklar tarafından açılması engellenebilir. Filitre kullanarak internette zararlı içeriklere bilerek yada bilmeyerek girmesi engellenebilir.

Olay kaydedici yazılımlarla çocuğunuzun hangi sitelere girdiğini takip edip ona göre önlem alabilirsiniz.

Kaynak: http://bilgisayarinyararlarizararlari.nedir.com/#ixzz3nKf8vGYg