2017 Parasal Limitler Nelerdir – Doğrudan Temin Parasal Limitler

2017 Parasal Limitler Nelerdir

2017 Parasal Limitler Nelerdir – Doğrudan Temin Parasal Limitler – 2017 yılı Parasal sınırlar nelerdir, doğrudan temin parasal sınırları ve limitleri nelerdir? sorularının cevabını bu yazımızda paylaşmaktayız.

Resmi Gazete tarafından yayınlanan 2017 parasal sınırlar, hakkında geniş bir yazı düzenlemesi bulunuyor. Yayınlanan maddelerin ilk ve en dikkat çekici açıklaması ise şöyle,

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını belirlemektir.”

2017 parasal sınırlar resmi gazete linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170113-28.htm

2017 parasal limitler nelerdir

2017 parasal limitler nelerdir

Doğrudan Temin Parasal Limitler

2017 yılında geçerli olacak Doğrudan temin parasal sınırları, doğrudan temin parasal limitler Aşağıda yer verilen parasal sınırlar 2018 yılı Şubat başına kadar geçerlidir.

Büyük şehir Kapsamındaki İdareler İçin: 58.555 TL

Diğer İdareler için Doğrudan Temin Limiti: 19.507 TL

Doğrudan temin kapsamında yapılacak bu alım limitlerine Katma Değer Vergisi dahil değildir. Buna ek olarak idarelerin ihtiyaçları ifadesi Kanunda kullanıldığından dolayı, piyasa araştırmasının ortalaması üzerinden değil, alınan en düşük fiyat üzerinden değerlendirmelerin yapılması gerekir.

21.01.2017 tarihinde yayınlanan 29955 sayılı Resmi Gazetede kamu ihale parasal limitlerine yer verilmiştir. Yayınlanan madde ise şöyledir,

“d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 53.261,-TL (Elliüçbinikiyüzaltmışbir Türk Lirası) 58.555,-TL (Ellisekizbinbeşyüzellibeş Türk Lirası), 17.744,-TL (Onyedibinyediyüzkırkdört Türk Lirası) 19.507,-TL (Ondokuzbinbeşyüzyedi Türk Lirası),”

doğrudan temin parasal limitler

doğrudan temin parasal limitler